Renovatie Vollenhoverbrug

Maandag 13 februari starten de werkzaamheden aan de Vollenhoverbrug over het Vollenhoverkanaal. De Vollenhoverbrug is onderdeel van de provinciale weg N331, die de Vollenhoverweg in Flevoland verbindt met de Flevoweg in Overijssel. De werkzaamheden aan het bedieningssysteem duren zeven weken. Tijdens deze periode van zeven weken kan de brug niet geopend worden en geldt er voor het scheepvaartverkeer een hoogtebeperking van 3,1 meter.

De Vollenhoverbrug is pas in 2012 in gebruik genomen en hoeft nog niet gerenoveerd te worden, zoals de andere bruggen en sluizen in de provincie Flevoland. Het enige wat vervangen gaat worden is het bedieningssysteem en alles wat daarmee samenhangt.

Nieuw besturings- en bedieningssysteem

Belangrijk onderdeel van de renovatie is het bouwen van een nieuw besturings- en bedieningssysteem. Alle beweegbare bruggen en sluizen worden sinds 2014 op afstand bediend, vanuit het provinciehuis in Lelystad. Omdat de bruggen en sluizen uit verschillende tijden stammen hebben zij ook allemaal verschillende besturingssystemen.

Door nu een uniform systeem te bouwen wordt de kans op storingen minder en de bediening veiliger. Het bouwen van het nieuwe besturings- en bedieningssysteem is een complexe klus. Zo worden de motoren vervangen, zijn er nieuwe elektriciteits- en glasvezelleidingen en -verbindingen nodig, moeten de elektrotechnische schakelkasten vernieuwd worden, komen er nieuwe camera en slagboomkasten en moet alles aangesloten worden op de bediencentrale in Lelystad. Werkzaamheden, die deels zichtbaar zijn bij de brug zelf en deels achter de schermen plaatsvinden. Graafwerkzaamheden en het plaatsen van nieuwe cameramasten zijn straks duidelijk te zien. Het nieuwe bedieningssysteem moet voldoen aan alle nieuwste richtlijnen op gebied van veiligheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat er op verschillende momenten van een brugopening waarschuwingssignalen te horen zullen zijn, die bedoeld zijn om het wegverkeer, het scheepvaartverkeer of bedienaars te attenderen dat er iets in beweging wordt gezet.

Veiligheid

Belangrijkste doel van het groot onderhoud is om de bruggen en sluizen weer klaar te maken voor de toekomst. We gaan ervan uit dat er minder storingen zullen zijn en door het uniforme bedieningssysteem wordt het zowel voor de bedienaar als de weg- en vaarweggebruiker veiliger.

Omleidingsroute

Bekijk op de kaart hieronder de omleidingsroute.

Scheepvaart

Schepen, die niet hoger zijn dan 3,1 meter, kunnen de gehele periode onder de Vollenhoverbrug door blijven varen. Voor hogere schepen is dat gedurende de hele ombouwperiode niet mogelijk, omdat de brug niet open kan. Een alternatieve vaarroute naar of vanuit het noorden loopt via de Noordoostpolder, via de Zwolse Vaart en de Lemstervaart. Deze route is beschikbaar zodra de Marknessersluis weer in bedrijf is. Volgens de planning moet deze vanaf 18 februari weer open zijn. Hulpdiensten Alle woningen en bedrijven in de omgeving van de Vollenhoverbrug blijven altijd bereikbaar voor de hupdiensten, ook tijdens de nachtelijke afsluitingen. Hierover zijn aparte afspraken gemaakt met politie, brandweer en ambulancediensten.

Alternatieve vaarroute