Kaart provinciale (vaar)wegen en objecten

Provincie Flevoland heeft in totaal ruim 600 kilometer weg en 370 kilometer fietspad in beheer en onderhoud. Daarnaast beheert de provincie ongeveer 110 infrastructurele kunstwerken zoals bruggen, tunnels en viaducten. Tot slot valt ook ongeveer 170 kilometer vaarweg binnen de beheer- en onderhoudstaken van de provincie. Onderhoudstaken zoals het maaien van bermen, gladheidsbestrijding, ondersteuning bij calamiteiten en diverse herstelwerkzaamheden. Hierbij een overzicht van onze (vaar)wegen en objecten.

Digitale vaarkaart

Wilt u met de boot door een sluis of onder een brug van de provincie Flevoland door? Weet dan dat er geen brug- of sluiswachter is om u te helpen. Bekijk onderstaande video voor uitleg. Via de digitale vaarkaart kunt u de bedieningstijden en overige informatie bekijken per brug/ sluis.