Het Meerjarenprogramma Beheer en onderhoud en Vervangingsinvesteringen Infrastructuur (MBVI) geeft
een overzicht van alle maatregelen om het areaal van de provinciale infrastructuur in stand te houden
voor de periode 2020 – 2023 (gelijk aan de collegeperiode).

Vervanging

Hierin zijn voor de komende jaren de geplande vervangingsinvesteringen en de maatregelen voor niet jaarlijks onderhoud en jaarlijks onderhoud benoemd.

Download

Meerjarenprogramma Beheer en onderhoud en Vervangingsinvesteringen infrastructuur (MBVI) 2021

PDF - 3,72 MB
Open de PDF