Beschermde soorten en na-isolatie

Veel inwoners van Flevoland zijn bezig hun huis te isoleren. Goed voor het milieu en de portemonnee, maar voor vleermuizen en sommige vogels juist een bedreiging. Deze soorten zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van een verblijfplaats onder bijvoorbeeld de dakrand of in de spouwmuur van een woning. Als alle kieren en gaten dichtgestopt worden, hebben zij geen ‘woonplek’ meer. Om te zorgen dat ook voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen genoeg verblijfplaatsen beschikbaar blijven, is het project beschermde soorten en na-isolatie gestart.

Populaties behouden

Met het project springt  provincie Flevoland in de bres om biodiversiteit te behouden. Het project na-isolatie  bestaat uit drie pijlers:

  • Gratis advies aan particuliere woningeigenaren
  • Onderzoek
  • Samenwerking gemeenten en woningcorporaties

Gratis advies op maat

Provincie Flevoland wil inwoners met een koophuis helpen bij het beschermen van vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen bij het na-isoleren (denk aan spouwmuurisolatie) van de woning. Dat kan onder meer door het uitvoeren van de werkzaamheden buiten de kwetsbare periode en door voorzieningen te maken waar deze soorten gebruik van kunnen maken. 
Particuliere woningeigenaren met een huis dat gebouwd is voor 1995 en na-isolatie overwegen, kunnen meedoen en daarvoor contact opnemen met Landschapsbeheer Flevoland. In opdracht van de provincie geeft Landschapsbeheer Flevoland deze woningeigenaren gratis advies op maat.  Bijvoorbeeld over de periode van het jaar om te na-isoleren en over het ophangen van nestkasten. Op de aankoopprijs van nestkasten wordt korting gegeven. Meer informatie en het aanmeldformulier staat op de website van Landschapsbeheer Flevoland.

Onderzoek

De provincie wil graag meer weten over waar zeldzamere vleermuissoorten zoals laatvlieger, meervleermuis en tweekleurige vleermuis in Flevoland voorkomen. Meer informatie helpt bij het beter beschermen en behouden van deze zeldzamere soorten. Ook gaat de provincie onderzoek doen naar het gebruik van verblijfplaatsen van deze zeldzame vleermuizen en naar welke voorzieningen wel en niet werken. Daar is nog weinig over bekend.

Samenwerking

Ook  werkt provincie Flevoland voor dit project samen met gemeenten en woningbouwcorporaties. Gezamenlijk zoeken we naar mogelijkheden waar grote verblijfplaatsen van vleermuizen in de verschillende woonkernen geplaatst kunnen worden. Vooral grote gebouwen zijn van belang voor vleermuizen als overwinteringsplek of kraamverblijfplaats. 

Duurzaamheid en biodiversiteit

Het Ministerie van Binnenlandse zaken is hard bezig om de energietransitie in Nederland vorm te geven. Provincies steunen dat maar hebben ook zorgen over de gevolgen voor de natuur. Met name bij grootschalige na-isolatieprojecten dreigen veel verblijfplaatsen te verdwijnen voor beschermde soorten als huismus, gierzwaluw en vleermuizen. Alle provincies hebben daarom budget gekregen om de effecten van de na-isolatie op natuur te verzachten.