Groot onderhoud aan de Houtribweg N307

14 mei 2024

Sinds maandag 13 mei werken we aan de voorbereidingen van een bypass (ook wel ringweg genoemd), voor het verkeer komend vanaf de IJsselmeerdijk richting de Zuigerplasdreef. Er is één rijstrook minder beschikbaar. Hierdoor kan het tijdens de spits extra druk zijn op de weg. Door voor of na de spits te vertrekken, kunt u drukte in het verkeer vermijden.

Werkzaamheden

De berm wordt ontgraven en het zand en puin wordt teruggebracht. Begin oktober leggen we vervolgens de asfaltlaag aan. Op het moment dat de aansluiting van de IJsselmeerdijk ook aangepast is kan het verkeer komend vanaf de IJsselmeerdijk buiten de verkeersregeling om richting de Zuigerplasdreef rijden. Dit verkeer hoeft niet meer te wachten voor het rode licht.

Afsluitingen

Vanaf begin september tot half oktober voeren we onderhoud uit aan de beide rijbanen van de Houtribweg tussen de Zuigerplasdreef en oostelijke rotonde bij rijksweg A6. Dit gebeurt in fases, waarbij telkens een deel van de rijbanen één of meerdere nachten worden afgesloten. Op deze webpagina vindt u meer informatie. Vragen? Stuur een e-mail