Samen Maken We Flevoland

Samen de boer op

Ruim, veelzijdig en vindingrijk. Dat is Flevoland. We hebben samen veel bereikt en we ontwikkelen verder. We staan samen voor grote opgaven, zoals de klimaatverandering en de toename van het aantal inwoners. Daarbij kijkt het Rijk ook verwachtingsvol naar Flevoland. Hoe willen we hiermee omgaan? Voor welke keuzes staat Flevoland volgens u? Dit gaan Flevolanders, bestuurders, inwoners, maatschappelijke organisaties, raads- en statenleden en leden van het waterschapsbestuur samen uitzoeken op 24 juni in de middag Samen de boer op! Stroopt u de mouwen op? Zaait u mee?

 

Meld u aan voor het programma van 24 juni

Dat kan nog steeds. Deze middag is dé kans om met elke betrokken Flevolander te bomen, dromen, schuren en zaaien over de verdere ontwikkeling van Flevoland.

U kunt zich aanmelden als:

  • inbrenger van een vraag, kwestie, zorg of praktijk die u bespreekt met de deelnemers.
  • of als deelnemer, waarbij u per ronde kiest uit een van de drie mogelijkheden uit het programma: bijdragen aan vraagstukken, meedoen aan het spel of toelichting krijgen op de strategische conceptagenda

Kent u iemand in uw eigen buurt, die hier bij moet zijn? Neem hem of haar mee! U moet zich wel allebei apart aanmelden via het aanmeldformulier hieronder.

De velden met een * zijn verplicht in te vullen.

Als inbrenger meedoen?

Na uw aanmelding volgt een voorgesprek met iemand van de provincie Flevoland. In dit gesprek komen we samen tot de kern van uw vraag. Zo vergroten we de kans dat de vraag uitnodigt tot een goed gesprek. Het resultaat van dit voorgesprek is een korte tekst met introductie van u zelf, uw vraag en de aanleiding daarbij. Deelnemers aan ‘Samen de boer’ op kunnen de vragen van de inbrengers alvast lezen als voorbereiding op de middag van 24 juni.

Voorbeeld 1

Inleiding:

Ik wil als boer het initiatief nemen om duurzamer te produceren. De strategische conceptagenda ‘Over de brug komen’ stelt dat de overheid initiatieven maximaal wil stimuleren. Ik wil het hebben over die stimulansen. Wat gaat mij helpen? Wat heeft de overheid te bieden? Wat doen we met het verschil tussen vraag en aanbod, mocht zo’n verschil er zijn?

Vraag:

Initiatieven van innovatieve boeren: welke ondersteuning van de overheid gaat deze boeren echt verder helpen?

Voorbeeld 2

De strategische conceptagenda ‘Over de brug komen’ geeft aan dat er veel jonge technici nodig zijn voor de digitalisering/robotisering, de circulaire economie, de duurzame energietransitie en nieuwe mobiliteitsconcepten. Misschien dat een jonge technicus en een bedrijf samen de volgende vragen kunnen inbrengen.

Inleiding:

Er zijn veel jonge technici nodig die behalve in Flevoland willen werken, er ook willen wonen. Er moeten dus allerlei voorwaarden worden gecreëerd die dit voor jonge technici aantrekkelijk maakt.

Vraag:

Welke voorzieningen, op het gebied van recreatie, wonen, onderwijs en cultuur, zijn er nodig om jonge technici in Flevoland te houden of aan te trekken?

Van idee tot vraag: leidraad

U wilt meedoen en u heeft een idee. Om uw vraag scherp te krijgen kan de strategische conceptagenda ‘Over de brug komen’ een leidraad zijn.

Lees hier de samenvatting van de strategische conceptagenda 'Over de brug komen'

Samen verder komen en afspraken met het Rijk

In de middag ‘Samen de boer op’ gaan we uitzoeken wat nodig is voor de verdere ontwikkeling van Flevoland. Hoe kunnen we deze samen verrijken? Dit willen we vastleggen in een nieuwe versie van de strategische conceptagenda ‘Over de brug komen’. Met als doel om in het najaar met het Rijk samenwerkingsafspraken te maken over de groei- en ontwikkelopgave van Flevoland. Deze middag past in het democratische proces, waarbij de volksvertegenwoordigers de opbrengst van deze middag meenemen op weg naar besluitvorming over de afspraken met het Rijk in het najaar.

Maar de middag levert nog veel meer op. Mooie samenwerkingen, antwoorden op prangende vragen of een impuls voor uw initiatief. Deze middag brengt veel verschillende mensen samen die allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben:

Samen werken aan de toekomst van Flevoland

Eerdere activiteiten en achtergrondinformatie

Inzicht in het proces Samen Maken We Flevoland

Onder deze noemer werken de gemeenten, provincie en het waterschap in Flevoland de laatste twee jaren samen. Zij hebben de opgaven van Flevoland en de landelijke opgaven naast elkaar gezet. Het resultaat: het manifest Wij zijn Flevoland! aan de Tweede Kamer. De regio overlegt met het Rijk om gezamenlijk de grote maatschappelijke vraagstukken aan te pakken en wat Flevoland daarvan kan en wil bijdragen. Via een integrale benadering en aan de hand van drie pijlers: Vitale steden en dorpen, Toekomstbestendige regionale economie en Robuust natuurlijk fundament.

De volksvertegenwoordigers hebben hierover twee keer eerder van gedachten gewisseld, op 4 oktober en 17 december 2021. Samen de boer op! is een volgende ontmoeting tussen volksvertegenwoordigers, inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Voor het brede gesprek over de ontwikkeling van Flevoland naar 2050. En in het licht van de te maken afspraken met het Rijk. De opbrengst van 24 juni gaat mee in het politieke proces dat na de zomer verder gaat.

Download

Praatplaat strategische agenda

pdf - 79,85 kB
Open de pdf
Download

Manifest 'Wij zijn Flevoland'

pdf - 3,80 MB
Open de pdf

Conferentie bestuurders 29 juni 2021 - Compilatie Samen maken we Flevoland

Eerste bijeenkomst 4 oktober 2021 met volksvertegenwoordigers Flevoland

Conferentie bestuurders 29 juni 2021 - Filmpje Wij zijn Flevoland

Tweede bijeenkomst 17 december 2021 met volksvertegenwoordigers Flevoland