Samenvatting van 'Over de brug komen'

De Strategische Agenda ‘Over de brug komen’ van 18 februari 2022 is opgesteld door overheden: de provincie, de zes gemeenten van Flevoland, het waterschap en verschillende ministeries. Met als doel om in oktober 2022 met het Rijk samenwerkingsafspraken te maken over de groei- en ontwikkelopgave van Flevoland. De volgende versie van deze agenda zal verrijkt zijn met ook bijdragen vanuit de samenleving. Hiervoor is de middag Samen de boer op! op 24 juni 2022 een belangrijk moment.

Groei

‘Over de brug komen’ gaat uit van een flinke groei van de bevolking. Misschien wonen er in 2045 zo’n 200.000 mensen meer in de provincie dan nu het geval is. Deze mensen hebben van alles nodig. Bijvoorbeeld woningen, onderwijs, werk, energie, zorg en recreatiemogelijkheden. Ook is het nodig dat zij onderdeel worden van de samenleving in hun dorp of stad. Maar dit zijn niet de enige uitdagingen.

Veelzijdig Flevoland

Flevoland heeft een karakteristiek polderlandschap. De bodem is vruchtbaar. De natuurgebieden prachtig. Dit alles willen we ook behouden en de kwaliteit zelfs nog verder versterken. Daar hoort ook een duurzame levensstijl bij, bijvoorbeeld door materialen opnieuw te benutten (circulaire economie) en minder de auto te gebruiken. Voor dit laatste is meer werk dichter bij huis nodig en een beter openbaar vervoer.

Groei, bloei en dilemma’s

Deze uitdagingen en de combinatie ervan bieden kansen, bijvoorbeeld samen nieuwe ideeën ontwikkelen en ondernemerschap. Ze vergen ook veel inzet van vele Flevolanders, bijvoorbeeld investeren en sociale activiteiten organiseren voor de nieuwe buren die van buiten de provincie komen. En er zitten moeilijke keuzes tussen: welke ruimte open laten en welke bebouwen? En als er wordt gebouwd, wat dan?

Diverse perspectieven

Er is veel om aan de orde te stellen en om nader uit te zoeken. In ‘Over de brug komen’ staan vele aanknopingspunten. Het gaat over samen leven en gezondheid; economie en vervoer; natuur, water en bodem; en hun wisselwerking. Bovendien kan er naar deze onderwerpen worden gekeken vanuit vele perspectieven. Bijvoorbeeld het kind dat opgroeit, de jongere die wil leren, ervaren en zich wil vermaken, de boer die wil innoveren, de één die de kennis en kunde heeft om mee te doen met de robotisering en de ander die liever geen grote veranderingen ziet.

Samen de boer op, samen verkennen

Waar wilt u het over hebben? Welk initiatief wilt u presenteren om verder te brengen? Meld u aan voor de middag van 24 juni: Samen de boer op!

Download

Strategische Agenda Flevoland 'Over de brug komen'

pdf - 2,93 MB
Open de pdf