Hoeveel water is er in Flevoland

Provincie Flevoland wil voldoende water zonder te veel risico op wateroverlast. In droge periodes is er voldoende water. In natte periodes wordt het water snel afgevoerd. Flevoland kent een uitgebreid stelsel van sloten, tochten en vaarten om de waterhuishouding in het gebied op orde te houden. Zonder menselijk ingrijpen staat binnen afzienbare tijd water in de straten en op het land.

Bodemdaling

In de toekomst neemt door bodemdaling en klimaatverandering de kans op wateroverlast toe. De provincie, het waterschap en andere partners werken samen aan het voorkomen van wateroverlast. De regels liggen vast in de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (pdf, 23 MB). Voor bodemdaling in de Noordoostpolder is de aanpak als volgt:

Voor het gebruik van zoet water is een plan opgesteld. Hierin staat wat gebruikers, zoals agrariërs en gemeenten, mogen verwachten in normale en droge situaties.