Natuurvriendelijke oevers

De polder is aangelegd en kent veelal rechte lijnen in wegen en vaarwegen. De kanalen werden vroeger niet door iedereen als aantrekkelijk vaargebied ervaren. Hoe anders is dat tegenwoordig! De provincie besteed samen met Waterschap Zuiderzeeland en met Staatsbosbeheer aandacht aan het natuurvriendelijke inrichten van de oevers en de oeverbeschoeiingen. Planten en struiken nemen bezit van de oevers waardoor er een groen uiterlijk ontstaat. Bevers, otters en andere dieren zijn er blij mee. Zij vestigen zich op meerdere plekken langs de oevers. Kortom: natuur en dieren krijgen steeds meer ruimte langs de oevers. Voor u als watersporter betekent dit dat uw vaartocht door Flevoland een afwisseling vormt langs steden, natuur en akkers.

Wat is een natuurvriendelijke oever

Om een betere leefbare plek te maken voor de (water)planten en dieren leggen we waar mogelijk natuurvriendelijke oevers aan. Deze oevers lopen geleidelijk af van land naar water. In tegenstelling tot steile (betonnen) oevers, bieden natuurvriendelijke oevers leefbare ruimte voor dieren en (water)planten. Planten trekken verschillende (zoog)dieren aan die er voedsel kunnen zoeken of schuilen. De waterplanten die er staan of gaan groeien zijn mooi maar hebben ook een zuiverende werking en zijn dus goed voor de waterkwaliteit. Daarnaast kunnen in het water geraakte dieren makkelijker uit het water komen. Tot slot bieden natuurvriendelijke oevers straks een mooie aanblik voor de recreatievaart.