Vraagstukken voor Flevoland

Op 15 maart 2023 vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten plaats. Naar goed Flevolands gebruik stellen ambtenaren van de provincie in de aanloop naar die verkiezingen een overzicht op van de belangrijkste vraagstukken voor de komende jaren. Dit gebeurt in opdracht van de Commissaris van de Koning, met het doel om de partijen die aan de verkiezingen willen meedoen een hulpmiddel te bieden bij het vaststellen van hun verkiezingsprogramma.

Aangeboden aan partijbesturen

De bundel, met de titel ‘Vraagstukken voor Flevoland’, is op 17 mei tijdens een informatiebijeenkomst aangeboden aan de partijbesturen. Daarnaast heeft de Commissaris van de Koning op verzoek van Provinciale Staten een studie laten uitvoeren naar de internationale vraagstukken op de langere termijn en de mogelijke raakvlakken daarmee voor Flevoland. Ook deze studie, uitgevoerd door de Vereniging Deltametropool onder de naam ‘Futurama Flevoland’, is op 17 mei aan de partijbesturen uitgereikt. Beide publicaties treft u hierbij digitaal aan, vergezeld van de aanbiedingsbrief van de Commissaris van de Koning.

Download

Aanbiedingsbrief

pdf - 747,45 kB
Open de pdf
Download

Vraagstukken voor Flevoland

pdf - 2,95 MB
Open de pdf
Download

Futurama Flevoland

pdf - 12,55 MB
Open de pdf