Chris Jansen

Chris Jansen is gedeputeerde namens de PVV (3 zetels). Als de Commissaris van de Koning afwezig is, is Chris zijn 3e vervanger (3e loco). Verder vervangt hij gedeputeerde Jan de Reus bij afwezigheid.

Portefeuille Economische Ontwikkeling

Chris Jansen heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille:

 • Economie
  • Ruimtelijk-economisch beleid
  • Topsectoren en mkb
  • Werklocaties
  • Horizon
  • Lelystad Airport Businesspark
  • OMALA
  • EFRO en Interreg
 • Human Capital Agenda
  • Hoger onderwijs
 • Almere 2.0
  • RRAAM
  • Schaalsprong Almere
  • Handelingsperspectief Almere
 • Fonds Verstedelijking Almere
  • Coördinerend portefeuillehouder
  • Programmalijn 1: Hart van de Stad
  • Programmalijn 2: Leer- en werkomgeving
  • Programmalijn 3: Circulaire economie en energie
 • Lelystad Next Level
 • Algemene Vergadering Metropoolregio Amsterdam
 • IPO bestuurlijke adviescommissie:
  • Regionale Economie & Cultuur
Download

Portretfoto Chris Jansen

jpg - 3,93 MB
Open de jpg

Niet ambtshalve nevenfuncties

Lid Adviescommissie Communicatie bij A.F.C. Ajax (onbezoldigd).