Jan de Reus

Jan de Reus is gedeputeerde namens de VVD (4 zetels). Als de Commissaris van de Koning afwezig is, is Jan de Reus zijn 1e vervanger (1e loco). Verder vervangt hij gedeputeerde Chris Jansen bij afwezigheid.

Portefeuille Ruimtelijke Ordening & Mobiliteit

Jan de Reus heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille:

 • Ruimtelijke Ordening
  • Inpassing nieuwe ontwikkelingen / coördinatie Rol in de Ruimte
  • Wonen
  • Landschap
  • Verhaal van Flevoland (landschapsvisie)
 • Omgevingsvisie
  • Omgevingswet
  • Ruimte voor initiatief
  • Opgavegericht werken
 • Mobiliteit en OV
  • Openbaar vervoer, inclusief spoor
  • Verkeersveiligheid
  • IJsseldelta Zuid
  • Smart mobility
  • Mobiliteits & Infrastructuur Test Centrum (MITC)
 • Infrastructuur
 • Fonds Verstedelijking Almere
  •  Programmalijn 5: Vernieuwend Wonen

IPO bestuurlijke adviescommissies

 • Ruimte en Leefomgeving
 • Infrastructuur en Bereikbaarheid
Download

Portretfoto Jan de Reus

jpg - 4,76 MB
Open de jpg

Ambtshalve nevenfuncties

 • Voorzitter Amsterdam Airport Area (AAA)
 • Portefeuillehoudersoverleg bouwen en wonen
 • Voorzitter platform mobiliteit MRA
 • Platform ruimte MRA

Niet ambtshalve nevenfuncties

 • De Reus holding BV (De Reus Interim en Consultancy) - Lelystad. Jan de Reus was zelfstandige (interim manager en consultant) van maart 2004 tot aan het moment dat hij gedeputeerde werd (30 mei 2018). Sinds het moment dat hij gedeputeerde werd is de BV slapend, zonder enige activiteit, en er zijn geen inkomsten uit de BV.