Jan de Reus

Jan de Reus is gedeputeerde namens de VVD (6 zetels). Als de Commissaris van de Koning afwezig is, is Jan de Reus zijn 1e vervanger (1e loco). Verder vervangt hij Michiel Rijsberman bij afwezigheid.

Portefeuille

Meer informatie vindt u op de website van VVD Flevoland.

Foto van gedeputeerde Jan de Reus

 
Download

Portretfoto gedeputeerde Jan de Reus - fotograaf: © Patricia Pietersen

jpg - 508,39 kB
Open de jpg

Ambtshalve nevenfuncties

  • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Mobiliteit van het Interprovinciaal Overleg
  • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer van het Interprovinciaal Overleg
  • Bestuurlijke vertegenwoordiger namens aandeelhouder provincie van OMALA N.V. (inclusief C.V. Airport Garden City)
  • Voorzitter Amsterdam Airport Area (AAA)
  • Portefeuillehoudersoverleg bouwen en wonen
  • Portefeuillehoudersoverleg landschap MRA
  • Voorzitter platform mobiliteit MRA
  • Platform ruimte MRA

Niet ambtshalve nevenfuncties

Lid Algemeen Bestuur Bestuurdersvereniging VVD

De provinciale bestuurdersnetwerken van de VVD zijn ingedeeld per provincie en hebben als taak om leden die woonachtig zijn in een provincie te verenigen. Het binden en verbinden van bestuurders in de provincie en het bevorderen van de naleving van de doelstelling van de vereniging behoren tot de primaire taken. Jan de Reus is sinds 2014 contactpersoon voor provincie Flevoland en ontvangt hiervoor geen vergoeding.

De Reus holding BV (De Reus Interim en Consultancy) - Lelystad

Jan de Reus was zelfstandige (interim manager en consultant) van maart 2004 tot aan het moment dat hij gedeputeerde werd (30 mei 2018). Sinds het moment dat hij gedeputeerde werd is de BV slapend, zonder enige activiteit, en er zijn geen inkomsten uit de BV.