Jurie van den Berg

Jurie van den Berg is gedeputeerde namens de BBB (10 zetels). Als de Commissaris van de Koning afwezig is, is Jurie zijn 6e vervanger (6e loco). Verder vervangt hij gedeputeerde Sjaak Simonse bij afwezigheid.

Portefeuille Infrastructuur, Europa, Kunst & Cultuur

Jurie van den Berg heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille:

 • Infrastructuur
 • Kunst en cultuur
  • Musea
  • Landschapskunst
  • Verhaal van Flevoland (cultuur)
 • Europa
  • Comité van de Regio's
  • Vertegenwoordiger EU-netwerken
  • Huis Nederlandse provincies
 • Facilitaire zaken
 • Het Flevolands Archief
 • Inkoop en aanbesteding
 • Milieu
  • Vergunningverlening, toezicht en handhaving (inclusief regelgeving/toezicht experiment kringlooplandbouw)
  • Omgevingsdienst
 • Fonds Verstedelijking Almere
  • Programmalijn 4: Cultuur, toerisme en sport
    
 • IPO bestuurlijke adviescommissies:
  • Ruimte en Leefomgeving
  • Regionale Economie & Cultuur
Download

Portretfoto Jurie van den Berg

jpg - 3,92 MB
Open de jpg