Michiel Rijsberman

Michiel Rijsberman is gedeputeerde namens D66 (2 zetels). Als de Commissaris van de Koning afwezig is, is Michiel Rijsberman zijn 6e vervanger (6e loco). Verder vervangt hij gedeputeerde Harold Hofstra bij afwezigheid.

Portefeuille

 • Kunst en cultuur
  • Musea
  • Landschapskunst
  • Verhaal van Flevoland programmalijn 4: cultuur, recreatie en toerisme
 • Verhaal van Flevoland
 • Nationaal Park Nieuw Land
  • Uitvoering Natura 2000 beheerplan Oostvaardersplassen en rapport Van Geel
  • Marker Wadden
  • Oostvaardersoevers
 • Europa
  • Comité van de Regio's
  • Vertegenwoordiger EU-netwerken
  • Huis Nederlandse provincies
 • Lelystad next level
 • Bestuurlijke adviescommissie cultuur

Meer informatie vindt u op de website van D66 Flevoland.

Foto van gedeputeerde Michiel Rijsberman

 
Download

Portretfoto gedeputeerde Michiel Rijsberman - fotograaf: © Patricia Pietersen

jpg - 428,71 kB
Open de jpg

Ambtshalve nevenfuncties

 • Lid van het Algemeen Bestuur van Huis Nederlandse Provincies (HNP)
 • Lid van het politiek bureau van de Assembly of European Regions
 • Voorzitter van het bestuur van de Regio Randstad
 • Lid van het Europees Comité van de Regio’s
 • Vicevoorzitter van het Europees Comité van de Regio’s
 • Voorzitter van de Nederlandse delegatie naar het Europees Comité van de Regio’s
 • Fractievoorzitter Renew van de commissie Territoriale Samenhang en EU-begroting (COTER) van het Europees Comité van de Regio’s
 • Vicepresident van de Renew Europe groep in het Europees Comité van de Regio’s
 • Flevolands Vertegenwoordiger Algemeen Bestuur van de Conference of Periferal and Maritime Regions (CPMR)
 • Lid Executive Committee van de North Sea Commission
 • President van de Sectie Low Countries van de Europarc Federation.
 • Voorzitter, stuurgroep Nationaal Park Nieuw Land
 • Lid Bestuurlijk Adviescommissie Cultuur van het Interprovinciaal Overleg
 • Voorzitter, Algemeen Dagelijks Bestuur Samenverwerkingsverband Nationale Parken
 • Lid van het Fit for Future platform (van de Europese Commissie)
 • Voorzitter van het Platform en Kernteam Nationale Parken

Niet ambtshalve nevenfunctie

Voorzitter van de Raad van Toezicht van De Lieve Vrouw, Theater en Filmhuis te Amersfoort

De Lieve Vrouw is het culturele huis voor podiumkunsten en film in Amersfoort. Michiel Rijsberman is voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht controleert de werkzaamheden van de directie. Hij ontvangt hiervoor geen vergoeding.