Kwaliteit openbaar bestuur

Provincie Flevoland is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het openbaar bestuur en de besluitvorming in Flevoland. Provinciale Staten (PS), Gedeputeerde Staten (GS) en de Randstedelijke Rekenkamer zorgen dat het openbare bestuur in Flevoland van goede kwaliteit is en blijft. Pers, media en inwoners van Flevoland zijn ook belangrijk voor ons. Door de belangen van verschillende partijen af te wegen, komt de provincie tot beleid en regelgeving. Onze kernwaarden daarbij zijn: integriteit, betrouwbaarheid, openbaarheid en transparantie.

Samenwerken

De provincie werkt samen met de inwoners van Flevoland aan een mooi, aantrekkelijk Flevoland. We luisteren goed naar onze inwoners, organisaties, gemeenten en het waterschap. Steeds vaker zien we dat inwoners zelf bijdragen aan de ontwikkeling van de samenleving, zonder dat de provincie direct meedoet. De provincie ondersteunt dit soort initiatieven graag. Wilt u zelf een idee indienen, neem dan contact met ons op.

Samenwerkingsverbanden

Veel onderwerpen waar de provincie mee te maken heeft, gaan over onze provinciegrenzen heen. Bijvoorbeeld economie of verkeer. Provincie Flevoland is de schakel tussen de verschillende regio’s die Flevoland omringen. We werken samen met andere overheden en organisaties aan deze onderwerpen. Zo is de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een belangrijke partner voor ons, gemeenten Almere en Lelystad. Met Urk, Dronten, en gemeente Noordoostpolder werken we samen in Regio Zwolle. Gemeente Zeewolde is vooral gericht op de Noordwest-Veluwe. De Rijksoverheid is voor ons ook een belangrijke partner bijvoorbeeld in het programma RRAAM.

Gemeenschappelijke regelingen

Het college van Gedeputeerde Staten heeft het register gemeenschappelijke regelingen (pdf, 61 kB) van provincie Flevoland vastgesteld. Dit is een register waarin de gemeenschappelijke regelingen, waaraan de provincie deelneemt, zijn opgenomen.