Gebiedsprogramma's en Europa

De afdeling Gebiedsprogramma's en Europa (GE) organiseert de uitvoering van integrale grootschalige gebiedsprogramma’s, gekoppeld aan Europese programma's. De afdeling ziet gebiedsontwikkeling als een samenspel van bundeling van ambities, belangen, partijen, disciplines en geldstromen voor de vernieuwing van het gebied. Dit vereist afstemming tussen veel partijen binnen en buiten Flevoland, zoals overheden, marktpartijen, bewoners, bedrijven en organisaties.

Programmabureau Europa

Op de afdeling GE beschikt het Programmabureau Europa over specifieke kennis en expertise op het gebied van inhoudelijke en financiële regelgeving met betrekking tot Europese programma’s. De afdeling toetst de naleving van de programma- of Europese richtlijnen met betrekking tot inzet van middelen en communicatie.

Gebiedsprogramma’s


Europese programma's