Traineeships

Werken als ambtenaar saai? Integendeel! Bij provincie Flevoland werken ongeveer 500 mensen, die met bevlogenheid en passie werken aan de verdere ontwikkeling van de provincie. Wij hebben aandacht voor elkaar en gaan respectvol en informeel met elkaar om. Provincie Flevoland is een platte organisatie: de lijnen met het dagelijks bestuur zijn kort. Je krijgt alle ruimte om je ambtelijk vakmanschap te ontwikkelen en hierin zelf je weg te kiezen.

Provincie Flevoland staat namelijk voor grote maatschappelijke uitdagingen. Dit vraagt innovatieve en vernieuwende ideeën en om een cultuur waarin we blijven leren. En daar kunnen we jouw frisse blik en gezond verstand goed bij gebruiken. Alles speelt zich wel af in een politieke context, waarin de rol van de provincie aan het veranderen is en inhoudelijke stevigheid van ambtenaren een vereiste is. Daar komt bij dat het steeds lastiger is om medewerkers te werven die beschikken over de benodigde inhoudelijke expertise en capaciteiten. Daar moet je je dan wel in thuis gaan voelen.

Inhoud

Provincie Flevoland biedt een traineeship waarin inhoudelijke expertise samengebracht wordt rondom de belangrijkste transities binnen de provincie. Tijdens dit traineeship neem je een kijkje in de keuken van een organisatie waarin maatschappelijke opgaven centraal staan en waarin samenwerking en integraliteit in de aanpak van de opgaven een vanzelfsprekendheid is.

Traineeship 2023

Het traineeship 2023 start op 1 oktober 2023. Dit jaar staan de volgende opgaven centraal:

  1. Traineeship Digitale transitie
  2. Traineeship Innovatieve oplossingen voor het landelijk gebied

Doelgroep

Hbo+/wo afgestudeerd (uiterlijk op de startdatum afgestudeerd), afstudeerrichting passend bij de geselecteerde transities, rekening houdend met de integrale aanpak. Wij zijn op zoek naar trainees met maximaal 1 jaar werkervaring en niet langer dan 2 jaar geleden afgestudeerd (gerekend vanaf de startdatum van het programma).

Sollicitatieproces

Hieronder vertellen wij je kort hoe het sollicitatieproces bij provincie Flevoland in z'n werk gaat.

Cv en motivatie

Graag ontvangen we jouw cv en motivatie. De motivatie mag in de vorm van een brief, maar we willen je uitdagen om dit creatiever te doen! Denk hierbij aan een kort filmpje of een fotocollage etc. Na 1 augustus ontvang je dan een link naar ons game assessment. Dit online assessment geeft inzicht in zowel de capaciteiten, persoonlijkheid als jouw drijfveren.

Cv selectie

Op basis van de ontvangen sollicitaties, wordt een eerste selectie gemaakt door een selectiecommissie.

Selectie dag

De selectie dag op 5 september staat in het teken van kennismaking. Jij leert ons kennen en wij leren jou beter kennen. We willen niet te veel prijs geven maar wat kan je verwachten op de selectie dag: korte pitch, presentaties, samenwerken met je toekomstige collega’s etc.

Aanbod

Na de selectie dag ontvangen de geselecteerde kandidaten een aanbod.

Het ziet het traject eruit?

De trainee krijgt een 2-jarig contract voor 36 uur per week. Het traineeship is als volgt opgebouwd:

0-2 maanden

De eerste twee maanden staan in het teken van opstart en introductie. De trainee leert de organisatie kennen en leert wat een provincie doet.

3-20 maanden

Na de introductie volgt het inhoudelijke deel van het traineeprogramma. De trainee zet zijn/haar inhoudelijke expertise in voor een maatschappelijke opgave. Dit doet de trainee in gezamenlijkheid met trainees met andere inhoudelijke expertises die aan eenzelfde opgave werken. Hierdoor leren zij hun kennis integraal in te zetten, bouwen zij aan een intern en extern netwerk en ontwikkelen zij vaardigheden die zij nodig hebben om hun kennis op passende wijze in te zetten in de werkcontext. 1 dag in de week is het TOF dag (Trainee Ontwikkelprogramma Flevoland).

Die dag bestaat uit:

  • Trainingen: zowel inhoudelijke als vaardigheidstrainingen.
  • Externe inhoudelijke mentor: De twee traineegroepen worden 2-wekelijks begeleid door een externe mentor. Deze mentor draagt bij aan de inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling van de trainee. Daarnaast helpt de mentor bij het bouwen aan een relevant netwerk.
  • Concernopgave: De trainee voert in opdracht van de concerndirectie - in een groep - een concernopgave uit. Doel van deze opgave is bij te dragen aan de ontwikkeling van de organisatie en teams, bijvoorbeeld door het delen van inzichten en expertise. Trainees zijn van begin tot eind verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opdracht, inclusief het opstellen van een plan, het leggen van contacten, het delen van kennis met collega’s en het bijbehorende projectmanagement. Hierdoor krijgen trainees de ruimte om zelf tot een creatieve oplossing te komen.
  • Individuele coaching en/of intervisie.

21-24 maanden

De laatste maanden staan in het teken van afronding en het maken van de overstap naar een expertiseteam.