Besluit Woo verzoek - inzake beleidsstukken en wetgeving m.b.t. de inzet van verkeersregelaars op provinciale wegen/kruisingen

Datum

Datum besluit: 8 juni 2022

Samenvatting:

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid om openbaarmaking van beleidsstukken en wetgeving m.b.t. de inzet van verkeersregelaars op provinciale wegen/kruisingen, heeft het college besloten dat er geen informatie berust bij de provincie. Aangezien het openbare informatie betreft.

Bijgevoegd:

- Wob-besluit (geanonimiseerd)

Download

Open het document bij deze ter inzage

pdf - 71,66 kB
Open de pdf