Openbare documenten

Openheid en transparantie naar de samenleving vinden we belangrijk. Dat betekent veel voor onze manier van werken. Daarom geven we u op verschillende manieren informatie over wie we zijn, wat we doen, waarom en hoe:

  • op onze website flevoland.nl
  • op de landelijke website overheid.nl, ook berichten over uw eigen buurt
  • in onze nieuwsbrieven, via social media en via persberichten
  • in Flevoland zelf, bij andere provincies en het Rijk
  • met en bij onze samenwerkingspartners zoals gemeentes, waterschap en uitvoeringsorganisaties

De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op informatie over alles wat de overheid doet. De regel is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er een reden is waarom dat niet kan. De Woo draagt bij aan een transparante en democratische samenleving.

Openbare documenten

Als provincie maken we steeds meer publieke informatie openbaar. Dat doen we uit onszelf (actief) en op verzoek (passief). De actief openbaar gemaakte informatie vindt u op de pagina Overzicht openbare documenten.
 
Zoekt u informatie of documenten die we (nog) niet openbaar maakten? Dan kunt u een informatieverzoek of een Woo-verzoek indienen. 

Informatieverzoek

Een informatieverzoek doet u als de informatie alleen voor uzelf belangrijk is. De informatie die we u sturen maken we niet openbaar. Wilt u een informatieverzoek indienen? Stuur een bericht via e-mail naar info@flevoland.nl met als onderwerp: Informatieverzoek.

Wilt u toegang tot informatie voor het doen van historisch, wetenschappelijk, statistisch of journalistiek onderzoek? Neem contact op met het Woo-team via e-mail woo-contact@flevoland.nl.

Woo-verzoek

Met een Woo-verzoek vraagt u ons om documenten openbaar te maken. Zoekt u documenten die we (nog) niet openbaar hebben gemaakt? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen

Digitale toegankelijkheid

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Neem contact op met het Webteam via e-mail webteam@flevoland.nl of bel 0320 - 265 265. Ga naar flevoland.nl/toegankelijkheid voor meer informatie over digitale toegankelijkheid.

Wet- en regelgeving

Bekijk de wettekst Wet open overheid. Meer uitleg over de Wet open overheid op Rijksoverheid.nl.