Wob-besluit inzake Datacenter Zeewolde

Datum besluit

29 april 2022

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van informatie documenten Datacenter Zeewolde, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.

Bijlagen

  • Wob-besluit (geanonimiseerd)
  • Inventarisatielijst
  • Documenten
Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 99,67 MB
Open de pdf