Wob-besluit inzake Kosten werkzaamheden Elburgerbrug

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van documenten met betrekking tot de totale kosten van de werkzaamheden aan de Elburgerbrug, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig openbaar te maken.

In de bijlagen vindt u: 

  • Wob-besluit (geanonimiseerd)
  • Openbaar gemaakte documenten
Download

Open de documenten bij dit Wob-besluit

pdf - 2,04 MB
Open de pdf