Wob besluit - inzake Programma Lelystad Airport

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van informatie m.b.t. "Programma werkbezoek Tweede Kamer Lelystad Airport", heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.

Bijgevoegd in 1 bijlage:

  • Wob-besluit (geanonimiseerd)
  • Inventarisatielijst
  • Openbaar gemaakte documenten
Download

Wob besluit inzake werkbezoek Tweede Kamer aan Lelystad Airport

pdf - 22,82 MB
Open de pdf