Wob-verzoek inzake de rapportage controlebevindingen 2020 van accountant EYA

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van informatie met betrekking tot de rapportage controle bevindingen 2020 van de accountant, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.

Bijgevoegd als 1 bijlage:

  • Wob-besluit (geanonimiseerd)
  • Inventarisatielijst
  • Openbaar gemaakte documenten
Download

WOB verzoek inzake de rapportage controlebevindingen 2020 van accountant EYA inclusief bijlagen

pdf - 7,74 MB
Open de pdf