Harold Hofstra

Harold Hofstra is gedeputeerde namens de ChristenUnie (2 zetels). Als de Commissaris van de Koning afwezig is, is hij de 4e vervanger (4e loco). Verder vervangt hij gedeputeerde Jan Klopman bij afwezigheid.

Portefeuille Natuur, Energie, Financiën & Vrije Tijd

Harold Hofstra heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille:

 • Natuur
  • Nationaal Park Nieuw Land
  • Natuurbeheer (inclusief Natura 2000)
  • Natuurontwikkeling Oostvaardersoevers
  • Afronding Nieuwe Natuur
 • Gemeenschappelijk landbouwbeleid en Plattelandsontwikkeling (POP3)
 • Financiën
  • Financieel toezicht gemeenten
  • Deelnemingen
  • Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Sport
 • Recreatie, Toerisme & gebiedspromotie
  • Verhaal van Flevoland (gebiedspromotie)
 • Coördinatie duurzaamheid
 • Energietransitie
  • Energiebesparing
  • Warmtetransitie
  • Windenergie
  • Zonne-energie (inclusief op land)
 • Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF)
 • Fonds Verstedelijking Almere
  • Programmalijn 6: Groen en waterrijke identiteit
    
 • IPO bestuurlijke adviescommissies:
Download

Portretfoto Harold Hofstra

jpg - 3,81 MB
Open de jpg

Ambtshalve nevenfuncties

 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland van het Interprovinciaal Overleg
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Financiën & E-provincies van het Interprovinciaal Overleg
 • Lid Dagelijks Bestuur Provinciaal Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Flevoland
 • Lid Bestuurlijke Advies Commissie Stikstof (IPO)

Niet ambtshalve nevenfuncties

Bestuurslid landelijk bestuur ChristenUnie namens Flevoland

De tijdsbesteding hiervoor is ongeveer 5 uur per maand. Harold Hofstra ontvangt hiervoor geen vergoeding.

Vicevoorzitter landelijke bestuurdersvereniging Christenunie