Harold Hofstra

Harold Hofstra is gedeputeerde namens de ChristenUnie (3 zetels). Als de Commissaris van de Koning afwezig is, is hij de 5e vervanger (5e loco). Verder vervangt hij gedeputeerde Jop Fackeldey bij afwezigheid.

Portefeuille

Meer informatie vindt u op de website van ChristenUnie Flevoland.

Foto van gedeputeerde Harold Hofstra

 
Download

Portretfoto gedeputeerde Harold Hofstra - fotograaf: © Patricia Pietersen

jpg - 550,26 kB
Open de jpg

Ambtshalve nevenfuncties

  • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland van het Interprovinciaal Overleg
  • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Financiën & E-provincies van het Interprovinciaal Overleg
  • Lid Dagelijks Bestuur Provinciaal Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Flevoland
  • Lid Bestuurlijke Advies Commissie Stikstof (IPO)

Niet ambtshalve nevenfuncties

Bestuurslid landelijk bestuur ChristenUnie namens Flevoland

De tijdsbesteding hiervoor is ongeveer 5 uur per maand. Harold Hofstra ontvangt hiervoor geen vergoeding.