Arjen Gerritsen

De Kroon benoemt de commissaris van de Koning (CdK) voor een periode van 6 jaar. Dat gebeurt op voordracht van Provinciale Staten, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Portefeuille

Commissaris van de Koning (CdK)

 • Voorzitter Provinciale Staten
 • Voorzitter College van Gedeputeerde Staten
 • Lid van de Kring van commissarissen van de Koning
 • Rijkstaken
 • Burgemeesterszaken
 • Aangelegenheden Koninklijk Huis
 • Koninklijke onderscheidingen en predicaten
 • Integriteit
 • Bemiddelingsverzoeken
 • Bezwaar en beroep
 • Openbare orde en Veiligheid
 • Ondermijning
 • Veiligheid/ Crisisbeheersing
 • Veiligheidsregio Flevoland
 • Coördinatie interbestuurlijk toezicht (IBT)
 • Archiefinspectie
 • Lobby & Communicatie
 • P&O, inclusief Bestuurlijke adviescommissie werkgeverszaken
 • Bestuur MRA
 • Portefeuillehouder Bestuurlijke Contact Groep 'Samen maken we Flevoland'
Download

Portretfoto Arjen Gerritsen

jpg - 124,11 kB
Open de jpg

Ambtshalve nevenfuncties

 • Voorzitter Han Lammersfonds
 • Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland
 • Voorzitter Algemeen bestuur Nazorgfonds

Niet ambtshalve nevenfuncties

 • Onafhankelijk voorzitter stichting Afvalfonds Verpakkingen.
  Het betreft een bezoldigde nevenfunctie met een tijdsbeslag van circa 1 dagdeel per twee maanden (0,5 dd/mnd). De vergoeding betreft een nog vast te stellen vacatiegeld.
   
 • Onafhankelijk voorzitter stichting Uitvoeringsorganisatie Statiegeld (‘Statiegeld Nederland’).
  Het betreft een bezoldigde nevenfunctie met een tijdsbeslag van circa 1 dagdeel per maand (1,0 dd/mnd). De vergoeding bedraagt circa € 900 bruto per maand.
   
 • Voorzitter van het bestuur stichting Vrienden van Oldenkotte.
  Het betreft een onbezoldigde nevenfunctie met een tijdslag van circa 1 dagdeel per vier maanden (0,25 dd/mnd).
   
 • Voorzitter Raad van Toezicht van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer.
  Het betreft een onbezoldigde nevenfunctie, het tijdsbeslag is circa 1 dagdeel per maand (1,0 dd/mnd).

Comité van Aanbeveling

 • Lid comité van aanbeveling van het Apollo Ensemble