Asbest, bodem en milieu

In Flevoland worden regelmatig verontreinigingen in de bodem aangetroffen. In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) heeft provincie Flevoland een aantal wettelijke taken. De provincie verkrijgt in het kader van deze wettelijke taken bodemgegevens. Deze administratieve gegevens worden opgeslagen in een bodeminformatiesysteem. Bij het plannen en uitoefenen van werkzaamheden is het belangrijk dat u op tijd rekening houdt met de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging. Via het landelijk bodemloket is informatie over individuele locaties op te vragen. Via de bodemrapportage Flevoland is zowel informatie over individuele locaties, als over meerdere locaties informatie op te vragen. De vorm en de inhoud van rapporteren verschilt. Informatie over asbest vindt u in de asbestverdenkingenkaart. In het verleden kan door bedrijfsactiviteiten de bodem verontreinigd zijn. Hoe de bodem in het verleden gebruikt is, is terug te zien op de historische luchtfoto’s van Flevoland.