Handige links

De onderstaande links geven relevante informatie voor initiatiefnemers en eigenaren van bodemenergiesystemen:

  • DE-on, duurzame energie- en ontwikkelingsmaatschappij Flevoland
  • Bodemplus, voor alles over bodemenergie van Rijkswaterstaat
  • WKO-tool, hier kunt u zien of WKO (open of gesloten) mogelijk is op uw terrein, en wat de terugverdientijden daarvoor zijn
  • Gebruikersplatform Bodemenergie, voor informatie en bijeenkomsten voor beheerders/gebruikers van open bodemenergiesystemen