Verleende vergunningen en ontheffingen

Provincie Flevoland verleent zelf vergunningen op het gebied van de Wet natuurbescherming. In het onderstaande overzicht vindt u de aanvragen en de verleende vergunningen en ontheffingen. Een overzicht van overige verleende vergunningen vindt u op de websites van Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.