Subsidie verantwoorden / gereedmelden

Op basis van uw aanvraag heeft de provincie u een subsidie verleend. Na afloop van de subsidieperiode dient u de subsidie te verantwoorden. De verantwoordingsinformatie die u dient in te leveren hangt af van de hoogte van de subsidie. In de beschikking die u heeft ontvangen staat onder het kopje 'hoe het werkt' welke informatie u dient aan te leveren.

Hoe het werkt

  • Heeft u een subsidie van € 25.000 of meer ontvangen? Dan moet u een aanvraag tot vaststelling indienen via het formulier Aanvraag tot vaststelling.
  • Heeft u een subsidie tot € 25.000 ontvangen? Dan moet u een gereedmelding doen via het formulier Gereedmelden.
  • Na ontvangst van uw verantwoording neemt een medewerker van de betreffende afdeling uw aanvraag in behandeling.
  • Als wij te weinig informatie hebben gekregen om een goede beoordeling van uw aanvraag mogelijk te maken, vragen we u om aanvullende informatie. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier Aanvullen subsidieaanvraag.
  • Als uw verantwoording compleet is, voert de provincie een inhoudelijke toets uit. We kijken of aan alle voorwaarden is voldaan.
  • Deze toets leidt altijd tot een beschikking. Deze beschikking wordt uiterlijk binnen 22 weken aan u verzonden.
  • Wanneer wij deze termijn overschrijden, zonder de termijn te hebben verlengd, kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen.

Handige links