Incidentele subsidie

Incidentele subsidies worden verstrekt op basis van artikel 4.23 derde lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en zijn bedoeld voor activiteiten die provincie Flevoland niet van te voren heeft zien aankomen. In de beschikking wordt bepaald dat de Algemene Subsidieverordening Flevoland (ASF) geheel of gedeeltelijk van toepassing is. Wilt u als bedrijf of persoon een subsidie aanvragen? Maak dan gebruik van het formulier incidentele subsidies.

Voor bedrijven

Voor particulieren

Hoe het formulier werkt

  1. Maak gebruik van een van formulieren
  2. Open het formulier en beantwoord de vragen. Een aantal vragen is verplicht.
  3. Onze voorkeur gaat uit naar het uploaden van de bijlagen in het document, maar u mag ze ook per post of per e-mail versturen.
  4. Maakt u gebruik van het formulier zonder eHerkenning of zonder DigiD, dan dient u het formulier digitaal te ondertekenen.
  5. Na het invullen van het formulier dient u het formulier digitaal te ondertekenen.
  6. Na ontvangst door de provincie ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail.
  7. Als wij te weinig informatie hebben gekregen om een goede beoordeling van uw aanvraag mogelijk te maken, vragen we u om aanvullende informatie.
  8. Binnen 13 weken na ontvangst van een volledige aanvraag nemen wij een besluit. Meer informatie vindt u op de informatiepagina van het formulier.

Contact

Heeft u vragen over het formulier of ondervindt u problemen met het formulier? Vul dan het terugbelverzoek in.