Incidentele subsidie

Incidentele subsidies worden verstrekt op basis van artikel 4.23 derde lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en zijn bedoeld voor activiteiten die provincie Flevoland niet van te voren heeft zien aankomen. In de beschikking wordt bepaald dat de Algemene Subsidieverordening Flevoland (ASF) geheel of gedeeltelijk van toepassing is. Wilt u als bedrijf of burger een subsidie aanvragen? Maak dan gebruik van het aanvraagformulier incidentele subsidies.

Voor bedrijven en organisaties

Voor burgers

Hoe het formulier werkt

  1. Klik op een van de linkjes om het formulier te openen.
  2. Log eventueel in (DigiD) en vul het formulier in. Een aantal vragen is verplicht.
  3. De bijlagen kunt u uploaden in het document.
  4. Na het invullen van het formulier dient u het formulier digitaal te ondertekenen.
  5. Zodra uw aanvraag is ingediend, sturen wij een ontvangstbevestiging.
  6. Als wij te weinig informatie hebben gekregen om een goede beoordeling van uw aanvraag mogelijk te maken, vragen we u om aanvullende informatie.
  7. Binnen 13 weken na ontvangst van een volledige aanvraag nemen wij een besluit.

Contact

Heeft u vragen over het formulier of ondervindt u problemen met het formulier? Vul dan het terugbelverzoek in.