Tussenrapportage / wijzigingen melden

Op basis van uw aanvraag heeft de provincie u subsidie verleend. De subsidie die u heeft ontvangen is niet vrijblijvend, daar zijn verplichtingen aan gekoppeld. Het indienen van één of meerdere  tussenrapportages is bijvoorbeeld zo’n verplichting. Ook bent u gehouden aan de meldplicht. Dit houdt in dat u bij bepaalde wijzigingen de provincie hiervan op de hoogte moet stellen.

Tussenrapportage

In de beschikking kan als verplichting zijn opgenomen dat u één of meerdere tussenrapportage(s) dient op te leveren. Dit wordt alleen gevraagd bij meerjarige subsidies. Als u een tussenrapportage moet indienen, dient u gebruik te maken van een van onderstaande formulieren:

Wijzigingen melden

Het kan dat tijdens de looptijd van de subsidieverlening wijzigingen optreden. Deze wijzigingen kunnen te maken hebben met uw organisatie of met de uitvoering van de activiteiten. U dient op basis van artikel 22 Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023 Gedeputeerde Staten onverwijld hierover schriftelijk te informeren. Heeft u een wijziging door te geven aan de provincie? Gebruik voor het doorgeven van wijzigingen het formulier Melding wijzigingen subsidieaanvraag.

Opgave gemaakte kosten per 1 december

Heeft u vanaf het jaar 2021 een meerjarige subsidie ontvangen van € 125.000 of meer? Dan bent u verplicht om jaarlijks per 1 december een opgave te maken van de gemaakte kosten. In sommige gevallen verwachten wij van u ook een inhoudelijke tussenrapportage. Wat voor u van toepassing is kunt u lezen in de beschikking onder het kopje “Verplichtingen”. Gebruik het formulier zonder eHerkenning gemaakte kosten per 1 december.

Handige links