Recreatie, toerisme en sport

Flevoland als bestemming voor een dagje uit of vakantie: jazeker! Provincie Flevoland investeert in de vrijetijdseconomie. Zodat Flevoland nog aantrekkelijker kan worden voor bewoners, bedrijven en bezoekers. De provincie wil hiervoor het aanbod van hotels vergroten en goede en veilige fietspaden, wandelroutes en vaarroutes realiseren. Een aantrekkelijk en veilig vaarwater, attractieve stranden en bossen en toegankelijke natuurgebieden horen daar ook bij. Een aantrekkelijk aanbod van cultuur en sport versterkt de beleveniswaarde van Flevoland voor toeristen en recreanten.