Vergroten belevingswaarde vrijetijdsproducten, subsidie

Ondernemers en organisaties uit de vrijetijdssector kunnen in aanmerking komen voor provinciale subsidie. Hiervoor is een goed uitvoeringsplan nodig waarin het unieke, onderscheidende karakter van Flevoland wordt vertaald in bestaande en nieuwe recreatieve en toeristische producten. 

Product formulier(en)

Welke regels gelden voor u?

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden. Deze staan in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012) en in nadere regels ‘Vergroten van de belevingswaarde in vrijetijdsproducten 2018-2022’.

Contact

Heeft u vragen over de regeling. Of heeft u hulp nodig bij invullen aanvraagformulier? Neem dan contact op met de afdeling Strategie en Beleid, telefoonnummer 0320- 265 213. Wij helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

We hebben maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, gerekend na de ontvangst van uw aanvraag.

Hoe werkt het?

Wilt u een subsidie aanvragen? Hieronder leest u hoe het werkt.

  1. Lees het 'Beleidsplan Recreatie & Toerisme Flevoland' en 'Uitvoeringsagenda recreatie & toerisme Flevoland 2018 - 2022'. Hierin staat het beleid van de provincie beschreven.
  2. Neem ook kennis van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012) en de nadere regels ‘Vergroten van de belevingswaarde in vrijetijdsproducten 2018-2022’. Hierin zijn onze regels opgenomen.
  3. Lees ook het document 'Aandachtspunten bij het opstellen van een subsidieaanvraag'. Hierin vindt u nog een aantal punten die wij onder uw aandacht willen brengen.
  4. Gebruik voor het aanvragen van een subsidie het aanvraagformulier.
  5. De volledige subsidieaanvraag is uiterlijk 1 november in ons bezit, in het jaar vóór het jaar waarin uw project plaatsvindt.

Het formulier wordt digitaal verzonden. Bijlagen kunt u eventueel per post versturen naar:

Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
Afdeling Strategie en Beleid
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Meer informatie

Laatst aangepast: 01-09-2022