Woo-verzoek correspondentie over verkeersveiligheid en verkeersoverlast Schokkerringweg (N352) Nagele

Datum

13 september 2023

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) om openbaarmaking van documenten inzake de correspondentie met betrekking tot de verkeersveiligheid en verkeersoverlast aan de Schokkeringweg, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken met uitzondering van de daarin opgenomen persoonsgegevens.

Bijgevoegd

  • Woo-besluit (geanonimiseerd)
  • Documenten
Download

Besluit

pdf - 89,57 kB
Open de pdf
Download

Alle documenten

pdf - 2,09 MB
Open de pdf