Bestuur in Europa

Binnen Gedeputeerde Staten (GS) heeft Gedeputeerde Michiel Rijsberman de portefeuille Europa. Hij is bestuurlijk, interprovinciaal dossierhouder van dossier Cohesiebeleid na 2020. Daarnaast heeft hij rapporteurschappen bij het Comité van de Regio’s en de Assembly of European Regions. Met het rapporteurschap voor het Comité van de Regio’s richt Rijsberman zich op een vereenvoudigde uitvoering voor begunstigden van financieringsregelingen. Dit is één van de Europese lobbyprioriteiten van de Nederlandse provincies.

Europese aspecten

In de provinciale organisatie vormt ‘Europa’ geen op zichzelf staand doel of dossier. De portefeuille Europa signaleert, faciliteert en coördineert de Europese aspecten van het provinciaal beleid. Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Europa vormt een integraal onderdeel van diverse beleidsterreinen. Dit betekent dat andere leden van GS ook thema’s in hun portefeuille hebben die met Europa verband houden. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman is interprovinciaal dossierhouder van het dossier Circulaire Economie. De Commissaris van de Koning neemt zitting in de Raad van Europa (RvE). Hij is voorzitter van de Nederlandse Delegatie in het Congres van Lokale en Regionale Overheden. Ook leidt hij de Monitoring Commissie van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de RvE. Dit is de commissie die verantwoordelijk is voor de monitoring van electorale waarnemingsmissies in de 47 lidstaten van de RvE. Het Congres van Lokale en Regionale Overheden bestaat uit afgevaardigden van alle 47 lidstaten in de Raad van Europa. Zij vertegenwoordigen in totaal meer dan 200.000 verschillende lokale en regionale overheden uit de 47 lidstaten. Ze zijn een raadgevend orgaan bij de RvE.

Provinciale Staten

Provinciale Staten (PS) van Flevoland hebben een werkgroep Europa. Deze groep helpt PS om het Europese beleid naar relevante, provinciale consequenties te vertalen. De groep neemt indien mogelijk initiatieven om dit beleid te beïnvloeden, te stimuleren, te ondersteunen of te verduidelijken. Hiervoor werkt de groep samen met de portefeuillehouder en met de werkgroepen van de andere Randstadprovincies. Verder informeert de groep PS of relevantie commissies op gezette tijden.

Team Europa

Het Team Europa onderhoudt contacten tussen de provincie en de Europese Unie en adviseert Gedeputeerde Staten over politieke thema’s die binnen hun kennisgebied vallen. Het Team Europa van provincie Flevoland bestaat uit:

Handige links