Bestuur in Europa

Binnen Gedeputeerde Staten van Flevoland is gedeputeerde Jan Klopman de Europa-gedeputeerde. Hij is lid van het Europees Comité van de Regio’s, in de commissie die gaat over regionale investeringsfondsen en begroting. Hij is de bestuurlijk vertegenwoordiger van de provincie in Europese netwerken en lid van het bestuur van het Huis van de Nederlandse Provincies, waar hij de portefeuille Digitalisering en Regionale economie heeft.

Europese aspecten

Gedeputeerde Jan Klopman binnen de organisatie het aanspreekpunt voor Europa en de informatievoorziening over Europa. Maar daarnaast hebben alle gedeputeerden thema’s in hun portefeuille die met Europa verband houden.

Team Europa

Het Team Europa onderhoudt contacten met de Europese Unie en adviseert het College van Gedeputeerde Staten over Europese onderwerpen. Het gaat daarbij om Europese beleidskaders, regelgeving of subsidieprogramma’s.