Interreg Deutschland-Nederland

De grensregio’s in Europa verbinden de verschillende delen van de Europese Unie. Door samenwerking over de grens verliezen de nationale grenzen in Europa meer en meer aan betekenis. Om deze grensoverschrijdende samenwerking te ondersteunen, heeft de Europese Unie het Europese programma Interreg opgezet. Met Interreg worden samenwerkingsprojecten langs de Europese grenzen financieel ondersteund.

Samenwerking met Duits grensgebied

Flevoland hoort bij de Nederlands-Duitse grensregio, waarvoor het samenwerkingsprogramma ‘Interreg Deutschland-Nederland’ is opgezet. Dit wordt ook wel ‘Kaderproject Prioriteit II EUREGIO’ genoemd. Het Duitse grensgebied voor het Interreg-programma bestaat uit delen van Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen.

Innovaties en minder belemmeringen

De belangrijkste doelen van het samenwerkingsprogramma Interreg Deutschland-Nederland zijn:

  • de verhoging van de innovatiekracht van de grensregio en
  • het verminderen van de belemmeringen van de grens.

440 miljoen subsidie

In de periode 2014-2020 is voor dit gebied een subsidie beschikbaar van circa 440 miljoen euro. De financiering van projecten bestaat altijd uit een eigen bijdrage van beide partners en Europese subsidie. Daarnaast is er vaak ook een nationale of regionale subsidie (bijvoorbeeld van een ministerie of provincie). Interreg wordt mede betaald door de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland, de Niedersächsiche Staatskanzlei, het Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen en EUREGIO.

Meer informatie