Interreg Europe - EV Energy

Provincie Flevoland was partner in het Interreg Europe-project Electric Vehicles for City Renewable Energy Supply, kortweg EV Energy. In het project werkte provincie Flevoland met partners uit 4 Europese regio’s samen. Doel was het uitwisselen van kennis en good practices over het combineren van elektrische mobiliteit en duurzame energie in een slim energiesysteem. De provincie heeft de opgedane kennis onder andere ingezet bij het project PowerParking. Ook hebben we dankzij EV Energy kunnen onderzoeken hoe de ontwikkeling van Lelystad Airport / Lelystad Airport Businesspark energieneutraal of zelfs positief gerealiseerd kan worden. Een wijkontwikkeling van Stockholm diende hiervoor als voorbeeld. Het project is in 2021 afgerond.

Partners

In Nederland werkte de provincie samen met GreenIT uit Amsterdam en organisaties en bedrijven uit de energie- en mobiliteitssector. Internationaal werd met de volgende partners uit Spanje, Zweden, Litouwen en Italië aan deze ambitie gewerkt:

  • Barcelona Official Chamber of Commerce, Spanje
  • Stockholm County Council, Zweden
  • Kaunas University of Technology, Litouwen
  • Regional Association of Lazio Municipalities, Italië
  • EUR S.p.A., Italië

Budget

Het project werd mede gefinancierd uit het Europese subsidieprogramma Interreg Europe. Het totale projectbudget bedroeg ruim 1 miljoen euro, waarvan 85% werd gesubsidieerd uit Interreg.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het project? Kijk interregeurope.eu/evenergy.