Europese lobby

Provincie Flevoland heeft twee vertegenwoordigers in Brussel in het Huis van de Nederlandse Provincies. Vanuit dit Huis opereert de provincie in verschillende samenwerkingsverbanden. Een voorbeeld hiervan is Regio Randstad, waarin de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland samenwerken. Daarnaast is Flevoland lid van verschillende Europese Netwerken.

Waarop onze lobby zich richt

  • Het Europees Parlement (EP). Het EP is het rechtstreeks gekozen orgaan van de Europese Unie (EU). Het EP behartigt de belangen van de Europese burgers en is daarnaast medewetgever. Het EP debatteert op basis van voorstellen van de Europese commissie (EC) en kan daarbij wijzigingen voorstellen. Vervolgens neemt het EP samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen.
  • De Europese Commissie (EC). De Commissie is het dagelijks bestuur van de EU. De EC bestaat uit 27 eurocommissarissen: vertegenwoordigers uit de lidstaten van de EU. Iedere lidstaat draagt een kandidaat voor, die na een hoorzitting in het EP wordt benoemd tot eurocommissaris en op zijn/haar beleidsterreinen de plannen van de Commissie om mag zetten in wetsvoorstellen. De EC komt met wetsvoorstellen, waarop andere Europese instellingen reageren en eventueel de wetsvoorstellen beïnvloeden.
  • De Raad van Ministers (Raad). De Raad van Ministers (ook wel de Raad van de Europese Unie genoemd) brengt de ministers van de nationale regeringen van de 27 lidstaten van de EU samen. Net als het Europees Parlement, heeft de Raad de verantwoordelijkheid om in te stemmen en eventueel aan te passen van de voorstellen van de Europese Commissie. De Raad bestaat uit 10 verschillende thematische samenstellingen. Een voorbeeld: voor de Raadsbijeenkomst milieu wordt de Nederlandse minister van het ministerie van infrastructuur en milieu samen met de ‘collega-ministers’ uit andere EU-landen uitgenodigd. Via de ministeries in Den Haag probeert provincie Flevoland invloed uit te oefenen op de beoordeling van een relevant nieuw Commissie Voorstel of een Rijksinstructie voor een Raadswerkgroep.
  • De Europese Raad (ER). De ER bestaat uit de regeringsleiders van de EU. De ER bepaalt de algemene politieke beleidslijnen van de EU. Deze beleidslijnen vormen voor de EC de basis om met nieuwe wetsvoorstellen te komen.
  • Het Comité van de Regio’s (CvdR). Het CvdR is een adviesorgaan dat bestaat uit gekozen leden van plaatselijke en regionale overheden uit alle 27 EU-landen. Het CvdR geeft steden en regio’s formeel advies in het EU-wetgevingsproces zodat rekening wordt gehouden met het standpunt en behoeften van regionale en lokale overheden. De Nederlandse vertegenwoordigers van provincies en gemeenten in het CvdR vormen samen de Nederlandse Delegatie. Binnen deze delegatie worden CvdR-voorstellen inhoudelijk afgestemd tussen de Nederlandse leden.
  • De Raad van Europa (RvE). De RvE vormt geen onderdeel van de EU. De RvE houdt zich voornamelijk bezig met het handhaven en beschermen van mensenrechten en lokale democratie. Het Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden speelt een centrale rol in de RvE. De RvE zetelt in Straatsburg.

Handige links