Kansen voor West 2022-2029

Na een succesvolle eerste en tweede periode is Kansen voor West III gestart. Dit economische stimuleringsprogramma loopt tot en met 31 december 2029.

Logo Kansen voor West

Stimuleren concurrentiekracht

Kansen voor West is een Europees, economisch stimuleringsprogramma voor het bevorderen van de concurrentiekracht in West Nederland. Het is het programma voor en door de vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grootste steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht). Kansen voor West III wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), aangevuld met rijkscofinanciering en financiering van publieke en private partijen.

Beschikbaar budget

De derde editie van Kansen voor West beschikt over een totaal budget van 237 miljoen euro. Gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) met 200 miljoen euro en 37 miljoen euro rijk cofinanciering. Dit budget wordt middels cofinanciering nog ongeveer verdubbeld, zodat we een totale investeringsimpuls verwachten van ca. 450 miljoen euro. Projecten mogen maximaal lopen tot en met 2029. Het EFRO-budget voor provincie Flevoland bedraagt ruim 22,8 miljoen euro, aangevuld met rijkscofinanciering voor een bedrag van ruim 5,0 miljoen euro.

Innovatie

De eerste doelstelling ‘Innovatie’ van Kansen voor West gaat om de versterking van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en invoering van geavanceerde technologieën met een focus op het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Binnen deze doelstelling is financiering beschikbaar voor innovaties in de hogere TRLS (Technological Readiness Levels). Nadrukkelijk wordt gekeken naar het in kaart brengen van belemmeringen voor een brede uitrol van de innovatie en marktintroductie.

Groener en koolstofarm

De tweede doelstelling ‘Klimaat’ is het bevorderen van een groener, koolstofarm Flevoland door het stimuleren van een schone en eerlijke energietransitie, groene en blauwe investeringen, de circulaire economie, aanpassing aan de klimaatverandering, risicopreventie en risicobeheer.

Steunpunt Flevoland

Heeft u vragen, een idee of een project dat u wilt indienen voor een bijdrage uit Kansen voor West III, neemt u dan contact op met het Steunpunt Flevoland. Wij helpen u graag verder om een succesvolle aanvraag in te dienen.

Tweede openstelling

Sinds 15 november 2022 staat het tweede deel open van Kansen voor West op de thema’s innovatie en klimaat. Voor de versterking van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en invoering van geavanceerde technologieën is nu een budget beschikbaar van € 4,0 miljoen. Hierbij ligt de nadruk op het doorontwikkelen, versnellen en vermarkten van innovatieve producten. Daarnaast is er € 1,0 miljoen beschikbaar voor aanvragen op het thema klimaat die te maken hebben met de transitie naar een circulaire economie. Samenwerkingsverbanden, maar ook individuele ondernemers, worden gevraagd voorstellen in te dienen met een minimale investeringsomvang van € 200.000,-. Hiervan kan dan maximaal 60% tot een maximum van € 500.000,- gesubsidieerd worden.

Eerste openstelling

Op 1 juni 2022 werd het eerste deel van Kansen voor West opengesteld voor de doelstelling Innovatie. Samenwerkingsverbanden, maar ook individuele ondernemers, worden gevraagd voorstellen in te dienen met een minimale investeringsomvang van € 200.000,-. Hiervan kan dan maximaal 60% tot een maximum van € 500.000,- gesubsidieerd worden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het opzetten van een proeftuin waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken om hun innovatie verder te ontwikkelen

Financiering aanvragen en meer informatie

Ga voor meer informatie over het programma en hoe een aanvraag in te dienen naar de website Kansen voor West 3.

Mooie voorbeelden

Kansen voor West geeft de regionale economie een impuls. In de vorige periode zijn veel mooie projecten gerealiseerd. Bekijk voor inspiratie de korte video's op YouTube en ontdek wat Europees geld aan kansen biedt.

Logo Europese Unie