Proeftuinen

In de huidige woningmarkt is er een tekort aan menskracht en middelen. Tegelijkertijd is er een grote en groeiende vraag naar betaalbare woningen. Om hier in te kunnen voorzien hebben we creatieve en innovatieve oplossingen nodig. Ideeën die ons woningprobleem kunnen oplossen. De Woonagenda biedt ruimte om volop te experimenten met proeftuinen. We werken samen met gemeenten en woningcorporaties. Bieden kansen aan het Flevolandse woonlandschap en vergroten de (economisch) aantrekkelijkheid. Zo kunnen we met recht zeggen dat we de komende decennia dé proeftuin van Nederland zijn op het gebied van innovatieve en duurzame woningbouw.

Op onze inspiratiepagina's vind je meer informatie over de verschillende woonmogelijkheden.