Interview met Van Wijnen

Een eigen plek om te wonen die ook nog eens betaalbaar is. Voor steeds meer mensen lijkt dit basis grondrecht onbereikbaar. De krapte op de woningmarkt, hoge huizenprijzen en een tekort aan personeel om dat deze woningen bouwen, hebben hier invloed op. Waardoor starters noodgedwongen langer thuis wonen en gescheiden stellen langer bij elkaar wonen voordat er geschikte woonruimte vrij is. Chantal Visser, commercieel manager bij Van Wijnen: “Ook in mijn omgeving zie ik dat betaalbaar wonen steeds meer een uitdaging wordt. De wachtlijsten voor huurwoningen zijn lang. En voor veel mensen is een koopwoning onbetaalbaar. Waardoor jongeren en starters noodgedwongen langer bij hun ouders moeten wonen. Ze geven een stukje zelfstandigheid op en krijgen later de kans om hun eigen identiteit te ontwikkelen.”

Om de uitdagingen het hoofd te bieden, moet de bouwsector innoveren. Trends als verduurzaming en het gebruiken van andere grondstoffen zijn nog maar het begin. We moeten ook anders kijken naar hoeveel woonruimte we nodig hebben. Chantal Visser “Van Wijnen is marktleider in betaalbaar wonen. We hebben verschillende woonconcepten. Voor de toekomst willen we meer huizen bouwen die duurzamer zijn en met minder mankracht gemaakt kunnen worden. Modulair bouwen is voor ons dan ook een mooie kans.”  

Snel Thuis

Om het woningtekort in Nederland met spoed aan te pakken, is het sneller bouwen van woningen noodzakelijk. Hier zijn extra menskracht en snellere procedures voor nodig. Met het woonconcept Snel Thuis helpt Van Wijnen gemeenten en woningcorporaties. Chantal Visser: “Voor mij is samenwerken erg belangrijk. We lopen allemaal tegen dezelfde problemen aan. Door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we deze gezamenlijk oplossen. Wij hebben gesprekken met verschillende gemeenten en organisaties op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg."

Van Wijnen heeft een Zeven stappenplan bedacht dat gemeenteambtenaren en woningcorporaties op vele vlakken helpt ontzorgen. Hierin is gedacht aan inhoudelijke zaken zoals juridisch advies en de voorbereiding van de vergunningaanvraag. Tot ondersteuning bij de uitvoering zoals met bijvoorbeeld een toolkit voor communicatie met omwonenden en huurcoaches die nieuwe bewoners helpen wegwijs te worden. Zo kan Van Wijnen binnen een jaar er een straat bijplaatsen.

“We willen niet alleen maar een woning neerzetten, want dat werkt niet”, stelt Chantal Visser. “Het is ook belangrijk om in te zetten op de faciliteiten in een straat of wijk. Daarmee valt of staat een buurt. Vandaar dat we nazorg belangrijk vinden. Onze coaches helpen nieuwe bewoners om zich snel thuis te voelen op hun nieuwe plek.”

Kwalitatieve modulaire fabriekswoningen

De kwaliteitswoningen van Snel Thuis zijn demontabel, verplaatsbaar een duurzaam. Ze kunnen na 5, 10 of 15 jaar verplaatst worden naar een andere plek. Waardoor ze ook ideaal zijn om spoedzoekers, starters en statushouders snel een eigen thuis te geven. Maar ze kunnen ook prima op hun plek blijven staan want de levensduur is, net zoals bij reguliere nieuwbouwwoningen, minimaal 50 jaar. Om aan de vraag te kunnen voldoen, heeft Van Wijnen in Heerenveen een technisch, hoogstaande Woningfabriek gebouwd. Hier worden betaalbare en verplaatsbare kwaliteitswoningen gebouwd.

Chantal Visser: “Om de versnelling te kunnen maken, hebben we geïnvesteerd in een fabriek waarin we geïndustrialiseerde woningen kunnen bouwen. Zo kunnen we ons bouwproces en ook de kwaliteit standaardiseren. En zijn we minder afhankelijk van mensen.”

Alles wordt zoveel mogelijk in de Woningfabriek voorbereid. Zo bevat de woning bijvoorbeeld al de badkamer. Net zoals de vloeren, leidingen en binnenwanden. Ook zijn de gevels voorzien van ambachtelijk metselwerk. Met deze manier van bouwen wordt de bouwtijd met een halfjaar verkort. Alle benodigde onderdelen gaan vervolgens kant-en-klaar naar de bouwplaats. Waar vervolgens een woning per dag in elkaar wordt gezet. Door deze manier van bouwen is er veel minder activiteit op de bouwplaats in vergelijking tot een traditioneel woningbouwproject. Wat weer verkeers- en geluidsoverlast scheelt. Doordat er bij productie en plaatsing minder CO2 vrij komt, wordt de impact op het milieu beperkt.

Kansen voor de bouwsector

Naast een woningtekort, is er ook een personeelstekort in de bouwsector. Tijdens de vorige grote crisis, werd hiervoor de basis gelegd door veel mensen in de bouwsector te ontslaan. Nu jaren later merkt de sector hier het nadelige effect van. Er is te weinig personeel waardoor bouwbedrijven voor verschillende uitdagingen staan. Modulair bouwen kan een oplossing zijn, maar bouwen blijft mensenwerk. Danny Buma, manager Learning & development: “In het productieproces maken we nu veel meer gebruik van robots. Hierdoor hebben wij voor het industrieel bouwen minder mensen nodig. Maar niet alles is met robots op te lossen: de woningen uit de fabriek moeten op de bouwplaats natuurlijk nog wel geassembleerd worden. Om betaalbaar wonen mogelijk te houden blijft de behoefte aan goed opgeleide vakmensen onverminderd groot."

Om aan gemotiveerd, toekomstige personeel te komen, onderhoudt Van Wijnen goede contacten met gemeenten, werkbedrijven, onderwijs en bedrijfsleven. “We hebben goede contacten met het onderwijs. Waardoor we iets kunnen betekenen voor leerlingen die niet geschikt zijn om de hele dag in de schoolbanken te zitten. Door ze een kans te bieden bij ons, zien we dat onontdekte talenten tot bloei komen. Het is mooi om op deze manier werkgelegenheid te creëren. Vanaf 2024 biedt ROC Almere een leer-werktraject aan bij Van Wijnen. Zo kunnen we een samenwerking aangaan met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, statushouders, herintreders, leerlingen en zij-instromers. Uiteindelijk willen we met ons personeelsbestand een afspiegeling zijn van de mensen in Flevoland”, antwoordt Danny Buma vastbesloten. Visser vult aan: “Het zou mooi zijn als we over 5 jaar betaalbare, toekomstbestendige huizen kunnen bouwen samen met Flevolanders, voor de huidige en toekomstige inwoners van Flevoland.”