Landschap van de Toekomst

Flevoland is uniek in de wereld en staat bekend als het grootste waterbouwkundige werk van Nederland. Door mensen gemaakt land, ontstaan aan de tekentafel. In Flevoland staan we voor een aantal grote opgaven en veranderingen. Zoals 100.000 toekomstbestendige woningen, een welvarende en betrokken samenleving, veiligheid, voldoende en schoon water, biodiverse landbouw, duurzame visserij, gezonde en toegankelijke natuur, circulaire energie, goede wegen en verbindingen. Belangrijk voor Flevoland en Nederland. Veel van de opgaven en veranderingen vragen ruimte en hebben impact op het landschap. Hoe gaan we om met de ruimte in onze provincie? Met ons landschap?

Wat is landschap?

Landschap is een resultaat van door de mens en natuur gevormd land. In Flevoland is dit een polderlandschap van geplande heldere lijnen, grote luchten, vergezichten, dijken, wegen, groen, water, akkers, dorpen en steden. Met een bodem die in een ver verleden is opgebouwd en latere plannen deels heeft bepaald.

Hoe werken we samen aan het landschap, de ruimtelijke kwaliteit van Flevoland?

Samen zetten we stappen om het landschap te versterken. Ons Programma Landschap van de Toekomst geeft richting aan ruimtelijke ontwikkeling in Flevoland. Het landschap ontwikkelt door en deze ontwikkeling volgen wij. Met de veranderingen willen we kwaliteit toevoegen. Met ontwerpend onderzoek verkennen we mogelijkheden. Uiteindelijk doen we het samen. Mensen maken het landschap. Hiervoor moeten inwoners, ondernemers ontwikkelaars, beheerders, overheden en ontwerpers samenwerken.