Omgevingsvisie FlevolandStraks

De Omgevingsvisie FlevolandStraks, die op 8 november 2017 door Provinciale Staten is vastgesteld, geeft de langetermijnvisie van de provincie Flevoland op de toekomst van dit gebied. Het gaat over de periode tot 2030 en verder. De Omgevingsvisie kunt u inzien op onze digitale kaart. De actuele stand van zaken van de 7 maatschappelijke opgaven vindt u op omgevingsvisieflevoland.nl.

Twitter