Ontwerpend onderzoek

(X)XL-Bebouwing in het Flevolandse landschap

De opkomst van mega grote gebouwen, zoals bijvoorbeeld data en distributiecentra, heeft grote invloed op het landschap. Op dit moment worden vanuit de overheid weinig voorwaarden gesteld aan de vestiging van deze gebouwen. Daarom liet provincie Flevoland in 2022 een onderzoek uitvoeren naar kansen voor landschappelijke meerwaarde bij de vestiging van (X)XL-bebouwing.

 

Download

Onderzoek (X)XL bebouwing

pdf - 5,54 MB
Open de pdf

Maatpak Noordoostpolder

In 2022 voerde Flux landscape architecture het ontwerpend onderzoek ‘Maatpak Noordoostpolder’ uit voor provincie Flevoland en de gemeente Noordoostpolder. In dit onderzoek zocht men antwoord op de vraag hoe de landschapsstructuur van de Noordoostpolder zich in de toekomst kan ontwikkelen. Waarbij ook gekeken is naar hoe onderwerpen zoals leefbaarheid, cultuurhistorie, bereikbaarheid, biodiversiteit, gebruikswaarde, belevingswaarde en klimaat extra waarde kunnen toevoegen aan deze ‘nieuwe’ landschapsstructuur.

Download

Ontwerpend onderzoek Maatpak Noordoostpolder

pdf - 27,10 MB
Open de pdf