Het landschap verandert. In de Monitor Landschap worden de veranderingen van het Nederlandse landschap buiten de bebouwde kommen getoond aan de hand van zes indicatoren. Dit zijn:

  • Bebouwing
  • Landgebruik
  • Openheid
  • Opgaand groen
  • Historische lijnelementen
  • Reliëf

Als aanvulling op de landelijke monitor voor landschap ontwikkelen we op dit moment een (meer gedetailleerde) Flevolandse monitor. Als deze gereed is wordt deze monitor aan deze pagina toegevoegd.