Strategie en Beleid

Op de afdeling Strategie en Beleid (S&B) komt het beleid rond de provinciale kerntaken bij elkaar. De afdeling Strategie en Beleid is binnen de provincie verantwoordelijk voor de inzet op de beleidsterreinen:

 • Ruimte
 • Water
 • Milieu
 • Energie & Klimaat
 • Natuur & Landschap
 • Recreatie en Toerisme
 • Sport
 • Cultuur
 • Kunst
 • Samenleving
 • Economie
 • Landbouw,
 • Landelijk Gebied
 • Circulair,
 • Openbaar vervoer en Mobiliteit.

Samen werken aan Flevoland

Wij werken met elkaar, met de andere afdelingen, met onze partners en in contact met doelgroepen van de provincie aan het creëren van ruimte voor het ontwikkelen van een toekomstbestendig Flevoland, waar het goed wonen, werken en recreëren is. S&B doet dat door het ontwikkelen van strategie, beleid, door advisering, uitvoering van wettelijke taken en het, ook via verbonden partijen, financieel bijdragen aan door het bestuur gewenste ontwikkelingen. S&B meet en monitort de effecten van het huidige beleid als optimale basis voor nieuw te ontwikkelen beleid.