Economie

Flevoland is jong, ligt centraal in Nederland en biedt veel ruimte voor ondernemerschap. Openstaan voor vernieuwing, voor een andere wijze van aanpakken is typisch Flevolands. Groei is essentieel in onze prille economie. In het Economisch Programma 2016-2023 staan daarom ondernemerschap en groei centraal.

In samenwerking met andere partijen én met de ondernemers zelf, hebben we een palet van producten en diensten ontwikkeld. Zo creëren we een klimaat waarin de ondernemer zijn groeistrategie optimaal ten uitvoer kan brengen.

Samen werken aan de economie van de toekomst

We werken aan nieuw economisch beleid dat zich richt op de uitdagingen van de toekomst. Het nieuwe economisch programma voeren we uit met 4 thema’s:

  • Verdienvermogen mkb
  • Menselijk en sociaal kapitaal
  • Toekomstbestendig bedrijfsleven
  • Ruimtelijk-economische ontwikkeling.

Werksessies

Voor de uitwerking van de thema's verdienvermogen mkb en menselijk en sociaal kapitaal hebben we in 2022 werksessies gehouden met partners en belanghebbenden. In 2023 houden we ook werksessies voor de thema's toekomstbestendig bedrijfsleven en ruimtelijk-economische ontwikkeling.

Ontwerp nieuw economisch beleid

Het ontwerp economisch beleid bestaat uit: het ontwerp Economische Visie 2030 en het eerste deel van het ontwerp Economisch Programma 2023-2028. Op 22 februari hebben Provinciale Staten deze vrijgegeven voor inspraak. De ontwerpen liggen van 3 maart t/m 14 april 2023 ter inzage. Iedereen mag dan reageren door een zienswijze in te dienen. Wilt u ook een zienswijze indienen? We horen graag van u. De documenten en werkwijze staan op www.flevoland.nl/ter-inzage/ontwerp-economisch-beleid. Na de periode van inspraak passen we - indien wenselijk - het beleid aan. Daarna stellen Provinciale Staten het nieuwe beleid definitief vast (verwachting: midden 2023). 

 

Open de pdf

Samenvatting werksessie Verdienvermogen mkb

pdf - 3,28 MB
Open de pdf
Open de pdf

Samenvatting werksessie Menselijk en sociaal kapitaal

pdf - 3,23 MB
Open de pdf