Toekomstbestendig bedrijfsleven

Als provincie willen het Flevolandse bedrijfsleven helpen om de stap naar de toekomst maken. Dit bekent dat we streven naar win-win: concurrentievoordeel voor de ondernemer en meer maatschappelijke waarde voor de toekomst.

Digitalisering, verduurzaming en innovatie

Veel bedrijven in de provincie hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in digitalisering, verduurzaming en innovatie. Dit doen ze omdat de omgeving vraagt om bedrijven met aandacht voor klimaat, energie en circulariteit. Ondernemers zijn zich meer en meer bewust dat behoefte van klanten, werknemers of de maatschappij voor duurzame producten en diensten ook kunnen bijdragen aan succes en continuïteit van het bedrijf.

Digitale economie

De economie van de toekomst is digitaal. Ondernemers ervaren dat digitalisering alle aspecten van hun bedrijf raakt. Digitale technologieën als 5G, IoT, de cloud, kunstmatige intelligentie, big data, kwantumcomputing en blockchain bieden oneindig veel mogelijkheden voor innovatie, nieuwe verdienmodellen en economische groei in tal van sectoren. Naast kansen brengen deze ontwikkelingen ook risico’s en onzekerheden met zich mee. De provincie wil ondernemers daarom helpen om mee te groeien met deze ontwikkelingen.

Platform Circulair Flevoland

Om ondernemers te helpen om circulair te ondernemen heeft de provincie Platform Circulair Flevoland opgericht. Dit is hét netwerk waar ondernemers, experts, studenten en overheden samen werken aan de circulaire economie. We delen kennis, inspireren elkaar, starten nieuwe samenwerkingen en investeren in vernieuwende businesscases. Meer weten? Bekijk de webpagina circulaire economie.

Samen met omgeving

Voor de realisatie van de visie en het economisch programma hebben we samen met ondernemers, onderwijsinstellingen, Statenleden en gemeenten thematische werksessies gehouden.

Download

Samenvatting werksessie Toekomstbestendig bedrijfsleven

pdf - 3,24 MB
Open de pdf