Economische visie 2030

In de Economische Visie 2030 staan de economische ambities en doelen van provincie Flevoland. Op basis van de visie hebben we het economisch programma 2023-2028 opgesteld. De insteek van de visie is het versterken van de brede welvaart in Flevoland.

Weerbaar en veerkrachtig

In de visie houden we rekening met transities en plotselinge maatschappelijke en economische uitdagingen. Dit vraagt om bestendigheid en aanpassingsvermogen. Een tijd waarin het noodzaak is om te investeren in de kapitalen van de toekomst om het Flevolandse economisch ecosysteem weerbaar en veerkrachtig te maken.

Samen met omgeving

Voor de realisatie van de visie en het economisch programma hebben we samen met ondernemers, onderwijsinstellingen, Statenleden en gemeenten thematische werksessies gehouden op het gebied van de vier thema's: Verdienvermogen mkb, Menselijke en sociaal kapitaal, Toekomstbestendig bedrijfsleven en Ruimtelijk- economische ontwikkeling.

Download

Economische visie 2030 - Investeren in de kapitalen van de toekomst

pdf - 246,48 kB
Open de pdf