Economie

Flevoland is jong, ligt centraal in Nederland en biedt veel ruimte voor ondernemerschap. Openstaan voor vernieuwing, voor een andere wijze van aanpakken is typisch Flevolands. Groei is essentieel in onze prille economie. In het Economisch Programma 2016-2023 staan daarom ondernemerschap en groei centraal.

In samenwerking met andere partijen én met de ondernemers zelf, hebben we een palet van producten en diensten ontwikkeld. Zo creëren we een klimaat waarin de ondernemer zijn groeistrategie optimaal ten uitvoer kan brengen.

Samen werken aan de economie van de toekomst

We werken aan nieuw economisch beleid dat zich richt op de uitdagingen van de toekomst. Het nieuwe economisch programma voeren we uit met 4 thema’s:

  • Verdienvermogen mkb
  • Menselijk en sociaal kapitaal
  • Toekomstbestendig bedrijfsleven
  • Ruimtelijk-economische ontwikkeling

Op 19 juli 2023 hebben Provinciale Staten nieuw economisch beleid vastgesteld. Het gaat om de visie en het programma van de eerste 2 thema's. We werken aan het bijwerken van deze pagina. Maar de stukken van het vastgestelde nieuwe beleid kunt u hier al vinden: Economische Visie 2030 en Economisch Programma 2023-2028.

Werksessies

Voor de uitwerking van de thema's verdienvermogen mkb en menselijk en sociaal kapitaal hebben we in 2022 werksessies gehouden met partners en belanghebbenden. In 2023 houden we ook werksessies voor de thema's toekomstbestendig bedrijfsleven en ruimtelijk-economische ontwikkeling.