Economie

De bevolkingsgroei van Flevoland is explosief. De provincie ontwikkelt zich meer en meer van een woonprovincie naar een provincie waarin mensen kunnen wonen én werken. In Flevoland willen we 100.000 woningen extra gaan bouwen. Dit betekent dat de bevolking van Flevoland nog eens dubbel zo hard groeit ten opzichte van de afgelopen twintig jaar. Voor zo’n groei heb je een sterke economische structuur nodig en een economie die waarde toevoegt voor alle Flevolanders.

Brede welvaart

In Flevoland streven we een hoge kwaliteit van leven na voor iedereen. Voor vandaag en morgen. Dat noemen we brede welvaart. Dit kunnen we niet alleen, daarom hebben we voor onze economische visie input gevraagd aan Statenleden (die de Flevolander vertegenwoordigen), ondernemers, onderwijsinstellingen en gemeenten. Daarbij werken we ook samen met partners buiten de provincie. Alleen zo kunnen we een sterke economische structuur realiseren.

 

Download

Economische visie 2030 - Investeren in de kapitalen van de toekomst

pdf - 246,48 kB
Open de pdf
Download

Economisch programma 2023-2028 - Investeren in de kapitalen van de toekomst

pdf - 212,30 kB
Open de pdf

Kwalitatieve groei

Om de ambitie van kwalitatieve groei en versterking van brede welvaart te realiseren, richten we ons economisch beleid op vier thema’s: Verdienvermogen mkb en Menselijk en sociaal kapitaal zijn in 2023 vastgesteld door provinciale staten. De andere twee thema’s worden in 2024 vastgesteld.